ข้อคิดในการติดตั้งกันสาด

ข้อคิดในการติดตั้งกันสาด

หากเป็นกันสาดหรือแผงกันแดดประเภทที่ติดมากับตัวบ้านตั้งแต่แรกแล้วนั้น มักไม่ค่อยมี
ปัญหามากนักเพราะมีการคิดเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่แรกไม่เหมือนประเภทที่เอามาติดในภาย
หลัง หากติดโดยหวังจะให้กันแดดได้อย่างเดียวอาจทำความยุ่งยากให้กับตัวบ้านและสร้าง
ความปวดหัวให้แก่ผู้อาศัยได้ ดังนั้น ก่อนจะติดตั้งกัสาดหรือแผงกันแดดน่าจะลองคิหรือถาม
ผู้รู้ในเรื่องเหล่านี้ดูบ้าง

	1.กันสาดหรือแผงกันแดดนั้นยื่นล้ำเข้าไปในที่ดินข้างบ้านหรือที่ดินสาธารณะหรือไม่
	2.บ้านที่อยู่มีข้อห้ามไม่ให้ติดกันสาดเพิ่มหรือเปล่า
	3.โครงสร้างบ้านจะแข็งแรงพอจะรับน้ำหนักของกันสาดที่ติดเพิ่มเข้ามาหรือไม่
	4.จะยื่นกันสาดออกไปยาวเท่าไหร่จะกำลังดี
	5.หากต้องทำความสะอาดหรือซ่อมแซมและบำรุงรักษาทำได้อย่างไร
	6.ติดกันสาดอย่างไรได้แสงธรรมชาติ และไม่ทำให้ภายในบ้านมืด

 

ที่มา http://www.thaihomemaster.com/showinformation.php?TYPE=11&ID=722

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s